FÖRETAGSBOSTÄDER I UMEÅ

HUS OCH LÄGENHETER ATT HYRA I NORRA SVERIGE

​Letar du efter ett lämpligt boende åt din personal i Umeå? Vi hjälper företag att hitta tillfälligt personalboende i Sverige, om det så är för en kortare eller längre period. Våra kunder brukar finnas inom bygg- och konstruktionssektorn, välkomna att höra av er så ordnar vi företagslägenheter i Umeå att hyra som passar just ert företag!

Kontakt oss för mer information!

Detta ingår alltid i hyran:

Värme och el

Lakan och handdukar

Möbler och fullt utrustat kök

Möjlighet till tvätt

TV och Wi-Fi

Personalbostäder i Umeå – anpassat för byggbranschen

Våra företagslägenheter och hus är särskild avsedda att hyras av företag inom bygg- och konstruktionsbranschen. Då vi känner väl till hur det är inom branschen vet vi hur svårt det kan vara att hitta ett bra boende åt sin personal vid uppdrag på annan ort, både till managers och byggarbetare.

Därför erbjuder vi prisvärda personalbostäder för ditt företag – oavsett om det gäller för ett projekt under längre tid eller ett kortare uppdrag. I jämförelse med hotell och vandrarhem är våra företagsbostäder alltid konkurrensmässigt prissatta.

Om Umeå

Umeå kallas för ‘björkarnas stad’ och ligger intill Ume älv, ungefär 15 km från havet. Med drygt 118 000 invånare är det Sveriges snabbast växande stad.

Staden växer som aldrig förr och är just nu inne i sin mest expansiva fas. På mindre än 50 år kommer Umeå att fördubbla invånarantalet, vilket betyder stora förändringar. Planen är att förtäta staden och bygga nytt bland det gamla för att minska på infrastrukturkostnaderna och att fler kan använda den lokala kollektivtrafiken.

Utifrån sex huvudpunkter planeras det för hur Umeå ska växa på ett hållbart sätt. En av strategierna är att tillväxten ska ske utmed befintliga ställen där det finns goda förbindelser med kollektivtrafik. Genom att öka invånarantalet i de bostadsområden som redan finns tar man tillvara på det som redan finns på bästa sätt. Målet är också att stans tillväxt ska ske på en radie inom 5 km från stadskärnan eller universitetsområdet. Även i de nya distrikten kommer man att satsa på en hög densitet av invånare. Detta gagnar även utbudet av tjänster och affärer i dessa områden.

En annan av huvudpunkterna handlar om att man ska satsa på stadens parker och publika rum. I en förtätad stad med fler invånare behövs publika utrymmen ännu mer då de erbjuder attraktiva och trygga grönområden för vila och aktivitet.

I linje med att göra staden mer hållbar är målet att skapa publika platser som är välkomnande för alla. Planeringen genomsyras därför av hänsyn till öppenhet, demokrati och jämställdhet.

Kommunen satsar även på att bygga ut nya stadsdelar intill de gamla vilket ökar områdets status och lockar investerare.

Du kan läsa mer om Umeå på stadens hemsida, på wikipedia eller på Umeås turistsidan.

Kontakta oss