PERSONALBOSTÄDER I HELSINGBORG

BOENDE FÖR PERSONAL I NORRA SKÅNE

Vi erbjuder ett flertal hus och lägenheter att hyra i olika prisnivåer och storlekar åt ditt företag och personal i Helsingborg, södra Sverige. Vi hyr även ut personalbostäder i Malmö, Eslöv, Staffanstorp, Lund och andra städer i området.

Kontakt oss för mer information!

Detta ingår alltid i hyran:

Värme och el

Lakan och handdukar

Möbler och fullt utrustat kök

Möjlighet till tvätt

TV och Wi-Fi

Parkering

Personalbostäder i Helsingborg – anpassat för byggbranschen

Alla våra hyresbostäder är speciellt anpassade för att passa personal inom bygg och konstruktion, både managers och arbetare. Vi känner väl till de behov som finns inom byggnadsområdet och vi vet hur svårt det kan vara att hitta bra boendelösningar för sina anställda när de är på arbetsplatser på annan ort under ett byggnadsprojekt eller annat tillfälligt arbete.

Oavsett om ni behöver företagslägenheter för många eller få, under en kortare eller längre tid, så har vi prisvärda alternativ för ditt företag. Våra personalbostäder har ett konkurrenskraftigt pris jämfört med hotell eller vandrarhem. Vi ser också till att det finns alla de faciliteter som de boende behöver, som tvättmaskin, fullt utrustade kök, möbler i alla rum mm.

Om Helsingborg

Helsingborg ligger i nordvästra Skåne och är belägen på det smalaste stället av Öresund – det är bara 3 750 meter därifrån över vattnet till den danska staden Elsinore.

Skåne i Sverige och Själland – Danmarks största ö – bildar tillsammans “Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron som länkar samman Malmö och Köpenhamn öppnades år 2000 har regionen utökats rejält. Området har blivit ett aktivt nav för infrastrukturprojekt, forskning och utveckling via forskningscentra i Lund, samt andra affärsmässiga och kulturella initiativ.

Även Helsingborg är i en expansiv fas. Under hösten 2021 och våren 2022 planeras det bland annat för att renovera om och uppdatera Fågelsångsgatan och Norra Storgatan. Ombyggnaderna kommer att underlätta framkomligheten för fotgängare och cyklister – och på samma gång förstärka stadens identitet och prägeln av historisk karaktär. Som ett led i detta kommer gångbanorna att bli bredare, men i den mån det går kommer parkeringsplatserna utmed vägen att behållas. Tanken är även att det ökade utrymmet utmed vägarna kommer att leda till att fler kaféer får uteserveringar. Vidare kommer gångvägarna att bli grönare och få bättre belysning. 

Fågelsångsstråket sträcker sig från St. Jörgens plats i norr till Trädgårdsgatan i söder. På längre sikt kommer hela vägen att byggas om, med start i de norra delarna. 

Du kan läsa mer om Helsingborg och ovan nämnda projekt på stadens hemsida, or on wikipedia 

Kontakta oss