FÖRETAGSBOSTÄDER I SANDVIKEN

PERSONALBOSTÄDER I HUS OCH LÄGENHET

I Sandviken kan ni hyra företagslägenheter och hus. Vi erbjuder personalbostäder i olika storlekar och prisnivåer, för längre eller kortare perioder. Hör av er så hjälper vi er att hitta företagslägenheter i Sandviken med omnejd som passar just ert företag perfekt!

Kontakt oss för mer information!

Detta ingår alltid i hyran:

Värme och el

Lakan och handdukar

Möbler och fullt utrustat kök

Möjlighet till tvätt

TV och Wi-Fi

Parkering

Personalbostäder i Sandviken – anpassat för byggbranschen

Alla våra hyresbostäder är speciellt anpassade för att passa personal inom bygg och konstruktion, både managers och arbetare. Vi känner väl till de behov som finns inom byggnadsområdet och vi vet hur svårt det kan vara att hitta bra boendelösningar för sina anställda när de är på arbetsplatser på annan ort under ett byggnadsprojekt eller annat tillfälligt arbete.

Oavsett om ni behöver företagslägenheter för många eller få, under en kortare eller längre tid, så har vi prisvärda alternativ för ditt företag. Våra personalbostäder har ett konkurrenskraftigt pris jämfört med hotell eller vandrarhem. Vi ser också till att det finns alla de faciliteter som de boende behöver, som tvättmaskin, fullt utrustade kök, möbler i alla rum mm.

Om Sandviken

Sandviken är belägen i Gävleborgs län i landskapet Gästrikland. Kommunen har runt 39 000 invånare på en yta av 1165 km². Det ligger nära Gävle där vi också har företagsbostäder att hyra. Sandviken har en bra infrastruktur och det är enkelt att sköta logistiken till och från området tack vare de näraliggande motorvägarna E16 och E4. Regionen har sedan många år varit ett industriellt område. Då Sveriges industrisektor länge varit inriktad på produktion innebär det att regionen har ett väl utvecklat nätverk av vägar i samtliga riktningar för att kunna tillgodose industrisektorn med råmaterial och smidig transport av den färdiga produkten.

​Kommunen växer mycket fort och det planeras för att invånarantalet kommer att öka till 43 800 till år 2030. Fram tills dess har Sandviken tre huvudsakliga målinriktningar. Dels vill man satsa stort på hållbar utveckling, man vill vara på framfronten både nationellt och internationellt när det gäller att skapa fossiloberoende transport. Dels strävar kommunen efter att vara en hälsosam plats att bo och leva i, man jobbar för att invånarna ska känna sig stolta och trygga i Sandviken och vara delaktiga i samhället. Ytterligare en målsättning är att bättre använda de lokala resurserna såsom land och vatten och att förtäta den befintliga infrastrukturen, alltså att utveckla och förbättra användningen av de befintliga ytorna. Det tredje målet till år 2030 handlar om effektiv markanvändning, att all mark i Sandviken ska användas på det sätt som passar det bäst. Samtliga beslut rörande mark och vatten måste ha ett långtgående perspektiv och vara hållbart för miljön. Särskild hänsyn har tagits i planeringen av vissa kulturella områden.

Läs mer om Sandviken på wikipedia eller på Sandvikens turistsida.

Kontakta oss