Får man fiska var som helst i Sverige?

Det finns vissa fiskeregler som gäller för hobbyfiske i Sverige. En av de viktigaste reglerna att komma ihåg är allemansrätten, som innebär att alla har rätt att nyttja naturen för friluftsliv, inklusive fiske. Detta innebär dock inte att man får fiska hur och var som helst, utan det finns vissa regler och begränsningar som man måste följa.

När det gäller sjöar, älvar och hav finns det tre olika typer av fiske: allmänt fiske, sportfiske och yrkesfiske. Allmänt fiske är den typ av fiske som de flesta hobbyfiskare bedriver. Sportfiske är enbart tillåtet på vissa vatten, och kräver ett sportfiskekort. Yrkesfiske är fiske som bedrivs av personer som tjänar pengar på det, exempelvis professionella fiskare eller fiskeguider.

För att kunna fiska i Sverige måste man ha ett giltigt fiskekort, oavsett om man är hobbyfiskare, sportfiskare eller yrkesfiskare.

Vad är allemansrätten?

Allemansrätten är en lag som reglerar hur man får nyttja naturen i Sverige, och innebär att alla har rätt att njuta av naturen och friluftslivet i skog och mark, oavsett vem som äger marken. Detta innebär dock inte att man får göra vad som helst, utan det finns vissa begränsningar. Ofta talar man om ”inte störa, inte förstöra”, som kort och gott sammanfattar att de begränsningar som finns handlar om att skada eller störa djur och natur.

En av de viktigaste aspekterna av allemansrätten är att den ger alla människor rätt till friluftsliv i naturen, oavsett social status eller inkomst. Detta innebär att alla har rätt att campa, gå på promenader, ta med sig hunden ut i skogen och mycket annat. Allemansrätten är en av de viktigaste lagarna i Sverige, och har bidragit till att göra det möjligt för alla att nyttja naturen.

Vad säger allemansrätten om hobbyfiske?

Fiske ingår inte specifikt i allemansrätten, men du får fiska fritt med spö i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. Även längs kusterna, med undantag för laxfiske vid Norrlandskusten. På andra platser finns särskilda fiskeregler – du kan till exempel behöva markägarens lov, eller ett speciellt fiskekort.

För att få fiska i sjöar och vattendrag måste man därför lösa ett fiskekort för berört fiskevatten. Den som bedriver fiske är även skyldig att känna till vilka lokala regler som gäller i just det vatten som man fiskar i, samt lagar och myndigheternas föreskrifter för hur fiske får bedrivas i landet. Detta innebär att man måste vara uppmärksam på vilket område man fiskar i, för att se till att man inte bryter mot några regler. ”Tjuvfiske”, alltså fiske utan lov av är en brottslig handling riktad mot fiskerättsägaren och ett brott mot fiskelagen leder till allmänt åtal.

Det går enkelt att köpa fiskekort, både på lokala turistinformationer, och på tex https://www.ifiske.se/

hobbyfiske